Kráľovský prokurátor

http://meropesvet.blogspot.sk/p/jednorazovka-fantasy.html
(pre rýchly návrat klikni na obrázok)

Andrés/Matteo
vzťah pán/sluha
18 stor. taliansko, taliansky historický slash
Andrés je kráľovským prokurátorom, váženým a bohatým a obávaným mužom, tvrdým a nekompromisným v súdnej sieni... no v osobnom živote je považovaný za osamelého muža, žijúceho vo veľkom dome len so služobníctvom. Nikto netuší, že tento napohľad chladný a rezervovaný muž udržiava tajný pomer so svojím osobným sluhom...

PROLÓG
1. kapitola
1 2 3

2. kapitola
1 2 3

3. kapitola
1 2 3

4. kapitola
1 2 3

5. kapitola
1 2 3

6. kapitola 
1 2

7. kapitola
1 2 3

8. kapitola
1 2 3

9. kapitola
1 2 3

10. kapitola
1 2 3

Epilóg
 
kapitolovky Fiction