26. 6. 2016

Vtedy som verila 23. kapitola 2/2,3/3
fandom: HPff
pár: Myrtla/Tom Riddle, Myrtle Elizabeth Warren.

Obsah: „Vtedy som verila, že on už viac nebude súčasťou môjho sveta. Ale on sa vrátil a nič viac nedokázalo zastaviť temnotu...“
Myrtla je v 7 ročníku a Tom sa vráti z "objaviteľskej cesty" a dostane miesto profesora OBČM...
pokračovanie Poviedky vtedy som mala ten pocit, verzie A, mimo kanón

výnimočná aktualizácia, ďalšie závisia od vývoja počasia
Pre Petriku


***
Nebolo to jediné prekvapenie, ktoré na ňu počas toho dňa čakalo.
Jedna spolužiačka si pred ňu kľakla. Myrtla snažila sa ju zastaviť, no nevyzeralo to, že by ju to dievča počúvalo.
Stále len opakovala: „Pomôž mu, prosím ťa, pomôž mu...“
Po metlobalovom zápase medzi Chrabromilom a Slizolinom, boli Potter spolu s pár ďalšími priateľmi uväznení v žalároch.
Povrávalo sa, že kvôli akémusi podnecovaniu vzbury alebo niečomu podobnému.
On a ešte pár Chrabromilčanov skončilo v tých predtým dosť dlho nevyužívaných hradných celách.
Pochybovala, že Tomovi bude záležať na jej názore, od tej záležitosti s Atkinsonovou s ním vôbec nehovorila, ani nebola uňho v byte. A v najbližších časoch na tom nemienila nič meniť, no nedokázala sa dívať na Potterovu priateľku a len tak ignorovať jej prosby.
„Ja... pokúsim sa, ale nemôžem ti nič sľúbiť... len už prosím ťa, vstaň... “ necítila sa tu dobre, pripadal si nechránená a zraniteľná. Stále ešte mala v čerstvej pamäti hájnikovo varovanie a pochybovala, že ten útok na jej veci, že to bude všetko, čo by sa jej ešte relatívne mohlo stať.
Imelda, napokon pomaly prikývla, vstala a dovolila jej odísť.
„Ja pôjdem s tebou, až ku kabinetu, odprevadím ťa...“ ponúkla sa viac než ochotne.
„To nebude potrebné...“ snažila sa ju od toho úmyslu odhovoriť, no ona bola neoblomná a vyzeralo to, že sa každú chvíľu zrúti, tak ju radšej za ruku doslova ťahala za sebou.
Zastali až pred kabinetom Obrany proti čiernej mágii.
Imelda sa akosi podvedome stiahla kamsi za ňu, keď Myrtla zaklopala na dvere.
„Ja ťa počkám tu, dobre... počkám...“
„Jasné...“ hlesla rozrušene.
Napol dúfala, že Tom má ešte nejakú hodinu alebo nejakú inú prácu, no nestalo sa tak.
Zrazu stál vo dverách a hľadel na ňu.
„Ja, chcela by som s tebou o niečom hovoriť, ak smiem...“ snažila sa pôsobiť absolútne ľahostajne, akoby vôbec nezáležalo na tom, čo videla pred arénou, aj tak nemalo zmysel na to priveľmi upozorňovať.
„Áno, pokojne poď ďalej,“ súhlasil a dovolil jej vstúpiť.
Prekročila prah, nervóznejšia než kedykoľvek predtým.
Nevedela, akoby mala začať, naposledy to medzi nimi vôbec nedopadlo dobre, zrejme sa nechtiac dotkla akejsi hranice, ktorej prekročenie od nedokázal akceptovať, práve preto teraz skôr mlčala a zvažovala, akým spôsobom by mala hovoriť o veciach, ktorými bude na tú hranicu opäť dosť výrazne tlačiť.
Pomaly si sadol za svoj stôl. 
Ona váhavo pristúpila bližšie.
Zabudla na správne slová, nebolo možné ich vysloviť, nie keď sa opäť dívala do jeho očí, nie keď strácala všetko to odhodlanie, kvôli tomu s akým pokojom ju privítal, kvôli tomu, že sa správal, akoby sa medzi nimi ani na tej poslednej hodine nebolo nič stalo.
Jeho pokoj v nej zabíjal vzdor.
„Ja chcela by som... hovoriť o Potterovi a jeho priateľoch... o tom, či je skutočne ich previnenie také vážne, aby...“
„Ich previnenie, to ťa trápi?“
„Áno, presne tak, ja chcela by som len, aby si zvážil aj okolnosti aj to, že boli čiastočne vyprovokovaní k tomu, aby... Chcela by som ťa len požiadať, aby si zvážil či nebude lepšie dať im ešte šancu...“
Slizolinčania rovnako ako oni prekročili únosnú mieru, hoci si nemyslela, že práve to by ho mohlo zaujímať. Aspoň do určitej miery to podala tak, aby to nepovažoval za útok proti sebe, no aj tak sa bála, že jej tu a bez svedkov dokáže skutočne ublížiť, že jej pripomenie to, kým je.
„Nemusíš sa o nich báť, nebudem zbytočne plytvať čarodejníckou krvou, no istý čas budú musieť ostať povedzme, že v izolácii a porozmýšľať o tom, čo je pre nich dobré... A neskôr za istých podmienok budem ochotný ich odtiaľ prepustiť, ak aj oni uznajú svoju chybu a ich správanie bude v súlade s tunajším poriadkom...“
Prikývla.
Získala toho viac než si vôbec dovolila dúfať.
„Ak dovolíš, ja už ...“
„Počkaj... ešte si musíme isté veci vyjasniť...“
Zastala.
„To nebude potrebné, ja všetko chápem, Tom...“  preriekla sa, no už nebolo možné to vrátiť späť. Bála sa jeho hnevu, no práve ho zrejmé zastihla v jednej z tých prijateľnejších nálad a on nepochybne pod vplyvom toho bol ochotný aspoň tentoraz prehliadnuť túto malú nerozvážnosť z jej strany. Dokonca ju ani nepoučoval o tom, že by ho tak nemala volať. No jeho pohľad svedčil o tom, že tým nie je nadšený.
Dlho len mlčal a ona stála pri ňom a čakala na ďalšie z jeho rozhodnutí.
„To, čo sa naposledy stalo na hodine Obrany proti čiernej mágii...“ začal Tom.  „Uznávam, že sa mi to vymklo z rúk...“
Nič mu na to nepovedala. No on aj napriek tomu pokračoval : „Prepáč mi to, Myrtla... nemalo to tak byť....
Jeho ruka, priblížila sa k tej jej a ona ju prijala.
Dovolila mu, aby sa dotkol ich dcéry, aby si uvedomil, že je tu, a že aj od neho závisí, aký bude jej ďalší život.
„Prijímam tvoje ospravedlnenie....“ povedala to viac-menej účelovo, keďže aj ona sama chcela z tohto ich ním inicionovaného zmierenia získať isté výhody. No stále sa naňho veľmi hnevala a pochybovala, že sa toho hnevu v najbližšej dobe dokáže zbaviť.
„No potrebujem si byť istá, že ty a profesorka Atkinsonová, ja chcela by som vedieť, ako to teraz medzi vami je, aby som vedela, ako sa mám zariadiť...“ riskovala a veľmi dobre si to uvedomovala, no nedokázala sa ubrániť tej otázke.
„Ja a profesorka Atkinsonová?“ zopakoval čiastočne až prekvapene.
„Videla som, ako odchádzala z arény...“
„Myslíš ten výsluch, ktorému som ju podrobil... ak ide skutočne len o to... nestojí to ani za zmienku....“ vyhlásil ľahostajne, a ona ani nevedela ako presne ocitla na jeho kolenách. Sedela mu zrazu v náručí, akoby to bola tá najprirodzenejšia vec na svete, len tak niečo také prežívať s ním.
„Bolo to nepríjemné, hlavne pre ňu no, nevyhnutné, vzhľadom na isté podozrenia týkajúce sa jej osoby... dozvedel som sa, že pomáhala istým osobám, ktoré nevyhovujú mojim plánom... musel som ju na to ešte pomerne láskavo upozorniť... ak nič  iné tak snáď pochopila, čím je jej ďalšie pôsobenie na Rokforte podmienené.“
„Ja som si myslela, že ... myslela som...“
„Zradil ťa, poprel všetko, čo som ti sľúbil...“
„Áno, presne tak, lebo nie som tá, ktorú potrebuješ mať pri sebe, lebo viem, že ty sa nedokážeš zmieriť s tým, kto som...“
Jeho ruka sa stiahla, dotkla sa stola a ona sa bála, že vezme do rúk prútik, že jej to čo povedala potvrdí nielen svojimi slovami, ale aj inak, pomocou tých bolestivých zistení, ktorým by nedokázala čeliť.
„Ak budeš trpezlivá, možno ma to dokážeš naučiť... možno jedného dňa... toho budem schopný...“
Oprela sa oňho a dovolila samej sebe všetko nechať za sebou, len teraz, ešte chvíľu žiť s tou predstavou, že by to tentoraz mohlo trvať o niečo dlhšie ako naposledy.
***
 „Bude v poriadku, prosím, povedz, že ...“
„Áno, vyzerá to tak, že sa nikomu z nich nič zlé nestane, samozrejme ak...“ Myrtla Imelde všetko vysvetlila.
Zdržala sa u Toma dlhšie než mala pôvodne v úmysle. No nebolo ľahké od neho odísť, keď bol takýto. No neznamenalo to, že zabudla na svoje plány, ten druh plánov, ktorý pre zmenu nezahŕňal jeho.  Nebola však schopná samej sebe odoprieť aspoň časť tých príjemných spomienok, ktoré by naňho mohla mať, niečo čo by mohla povedať aj svojej dcére, že jej otec ju aspoň svojím spôsobom prijal, že ich možno nemohol milovať takým spôsobom, akým by ho dokázali milovať oni. Chcela, aby sa to od nich naučil, aby na to nezabudol, keď príde čas na menej príjemné rozhodnutia.
 Pracovala aj  na tom, aby sa Potter mal možnosť dožiť svojich potomkov a aby z toho vyviazol čo najlepšie, Hagridovi nemohla pomôcť, ale jemu áno a jej samej to dodalo viac sily, čeliť tomu všetkému vrátane možného útoku, o ktorom tiež povedala Tomovi, cítila sa istejšie, keď ju podporil, keď ju presviedčal o tom, že jej ani ich dieťaťu nebude ublížené. Nikým. Okrem neho. To si myslela, že sa skrývalo za jej ubezpečeniami, lebo nepochybovala o tom, že jeho povaha ho opäť postaví pred rozhodnutia, na ktoré ona bude musieť doplatiť.  
Tie tri ďalšie dni plné zvyčajných školských záležitostí, mierne okorenené dohováraním Potterovi, napokon priniesli požadovaný úspech.
Počas piatkovej večere, on a jeho priatelia opäť sedeli za chrabromilským stolom. Čo sa neobišlo bez búrlivého privítania, zo strany jeho spolužiakov a nekonečného objímania, ktoré kvôli tunajšiemu prísnemu režimu netrvalo dlho, no nič nenasvedčovalo tomu, že by sa im to chystal niekto zakázať.
Kývol jej na pozdrav a ona sa naňho nesmelo usmiala.
Medzi svojimi sa práve teraz cítila horšie než predtým, preto ju povzbudilo aspoň toto malé víťazstvo ak už nič iné, aspoň to šťastie, ktoré prežívala Imelda.
Po dlhom čase sa cítila konečne dobre, len pozorovala svoje okolie ako to mala vo zvyku a hrala sa s prsteňom, ktorý mala opäť na prste, vzala si ho, aby Toma zbytočne nedráždila, no práve teraz mu nepripisovala veľkú váhu, obzvlášť preto, že Tom sa napokon zrejme uspokojil s jej vysvetlením, cúvol pred zodpovednosťou tohto druhu. A ona mu nateraz nič nevyčítala ani na to zbytočne neupozorňovala.

predchádzajúca časť