6. 1. 2015

Jaskyňa 2/3


(zdroj časti obrázku yaoitentacle)
Varovanie: tenteacle sex, rape, 18+, totálny úlet, sex s mimozemskou formou života
Obsah: Owen (19) je mladý výskumník, ktorý sa pripojil k expedícii hľadajúcej vzácnu modrú runu, jej bohaté ložiská sa nachádzajú hlavne v jaskyniach, na malej planéte označovanej ako E36, Owen podľa podpichovaniu svojich starších kolegov a vyberie sa do jaskyne sám... 
Tá bytosť v mojom podaní je skrátka modrá, ale takú som nenašla, takže obrázok je len ilustračný.

 18+
Pre Ell.

***

JASKYŇA
POD PLOŠINOU NA ŤAŽBU MODREJ RUDY

Približne o piatej bol už pripravený na svoj zostup do jaskyne, a aj keď to tak pôvodne neplánoval, prizval si na pomoc Ethana, mladšieho komunikačného technika, ktorý mal práve službu v komunikačnej miestnosti. Považoval to za omnoho bezpečnejšiu alternatívu, než to pôvodne dosť zbrklé rozhodnutie, že všetko zvládne úplne sám.
Bol po ňom druhý najmladší člen tímu, tmavovlasý mladík s bledou tvárou a pomerne výraznými čiernymi okuliarmi. Dalo by sa povedať, že žil s počítačmi a okolitému svetu venoval len málo pozornosti.
Jeho koníčkom bola robotika, zrejme preto si pre seba vyrobil priateľku podľa svojich predstáv, čakala ho doma, no to mu nebránilo hrať s ňou po sieti šach.  Vôbec sa tým netajil, a pokiaľ Owen očakával, že to zmierni jeho situáciu, tak sa veľmi mýlil, lebo chlapi o jeho priateľku čoskoro stratili záujem. Či už kvôli tomu, čo im o nej povedal, alebo preto, že aj oni túžili po takýchto náhradných riešeniach, sa on už nedozvedel, lebo nebol v ich úzkom kruhu.
Nech to bolo akokoľvek, Ethan si ho aspoň nedoberal a dalo sa s ním celkom v pohode vychádzať, pokiaľ neboli na blízku ostatní.
Čo však neznamenalo, že bol touto požiadavkou ktovieako nadšený.
Owen ho musel nejaký čas prehovárať.
Dalo by sa povedať, že ho podplatil tým, že mu bude celé dva týždne nosiť tie najlepšie trvanlivé koláče, ktoré nedávno objavil v jednom z menších skladov, ak na to podujme.
Ethan, sa napokon nechal prehovoriť pod podmienkou, že sa bude neustále hlásiť a nevkročí do nepreskúmaných oblastí.
Čo mu samozrejme musel sľúbiť, inak by mu to nebolo umožnené, no nepredpokladal, že s ním nebude mať problémy, aj keby náhodou zašiel ďalej než sa pôvodne dohodli. Ethan si s takými vecami nerobil starosti, hlavne keď sa zapozeral do monitorov, potom ho už nič netrápilo.
Owen bol presvedčený o tom, že jeho pomoc ani len nebude potrebná.
Prešiel hlavnou časťou, otvoril poklop a pomaly sa spustil po ceste vytvorenej pre technikou. 
Nebál sa tmy ani neznámych priestorov, pociťoval len ľahké vzrušenie spojené s vedomím, že všetko bude v poriadku, ak sa bude držať svojho plánu. Bolo to jediné vzrušenie za poslednú dobu, keďže na výprave sa samozrejme s nikým nezaplietal. A posledné čo potreboval bolo, aby vedeli o jeho sexuálnej orientácii, to už by bol úplne bez šance, keby priznal, že sa mu páčia viac muž než ženy.
„Zostup prebehol úspešne, prepínam...“ vyhlásil  Owen sebavedome, keď konečne stál na mieste, ktoré mu Ethan určil ako východiskový bod.
„Rozumiem a potvrdzujem prijatie vašej správy...“ zopakoval Ethan bežnú komunikačnú formulku.
Owen mal už nastavenú lampu, zapol aj prístroje. Skener podliehal akémusi neznámemu rušeniu, tak len zľahka zmenil prednastavené hodnoty, až kým sa opäť neustálili.
Skenovanie sa spustilo.
Pomaly pokračoval ďalej dozadu a sledoval pomerne výdatný pás modrej rudy, ktorá bola prítomná ďalej od miesta, kde pôvodne začali s vrtmi.
Modrá jaskyňa, to bol pomerne vhodný názov pre miesto, kde mladého výskumníka z každej strany obklopovali modré steny. Odlesky svetla prichádzajúce z jeho príručného svetla, však svietili takmer až do zelena.
Mal pred sebou pomerne rozsiahle miesto, plné dosiaľ nepreskúmaných častí a chodieb.
A potom to uvidel. Prístroj sa takmer šialene rozblikal ďalej za jednou dosiaľ nepreskúmanou odbočkou.
Nebolo to ďaleko od vytýčenej trasy a nevyzeralo to tak, že by  cesta späť bola zložitou záležitosťou, preto pomaly prešiel ďalej do väčšej hĺbky.
„Hlásim  posun z bežnej trasy na súradnice... bod alfa 35, prepínam...“ nadiktoval svojmu kolegovi.
„Potvrdzujem presun z bežnej trasy na súradnice... počkať... to je nepreskúmanej časti...“
„Áno, áno, ja viem, ale je to len o kúsok ďalej, ničoho sa neobávaj, vyzerá to tak, že som narazil na pomerne veľké ložisko, skutočne je to len asi dva metre od vytýčenej trasy... No tak, Ethan, len odoberiem vzorku, nič sa predsa nemôže stať...“
Na nejaký čas bolo na druhej strane ticho a on už takmer ani nedúfal, že ho niekam pustí, keď  sa zrazu ozval hlas jeho kolegu.
„Tak dobre, povoľujem vstup do neprebádanej oblasti, ale len na tvoju zodpovednosť...“
„Áno, samozrejme, beriem to na seba, len pokoj...“
Nechápal, prečo z toho všetci robia až takú vedu. Je predsa dospelý a vie sa o seba postarať.
A zatiaľ to ani nevyzerá tak, že by nejakú pomoc vôbec potreboval. Všetko predsa išlo podľa plánu vrátane podmienok, ktoré boli v tejto jaskyni priam úžasné.
Pokračoval ďalej, pomaly sa odchýlil od vyznačenej oblasti a opatrne pristúpil k jednej z modrých stien.
„Je to tu... už len kúsok...“ povedal Owen s neskrývaným nadšením v hlase. Na tej modrej rude možno skutočne bolo niečo viac než by sa zdalo, pretože mal pocit, akoby tu všetko vibrovalo akousi silnou energiou.
Podľa prístrojov bolo pomerne veľké ložisko v jednej z modrých stien.
A on sa už tešil na to, ako ukáže svojim kolegom výsledky svojej práce v teréne.
Priložil nástroj na odoberanie vzoriek a čakal, kým začne pracovať.
Práve chcel podať hlásenie, no jeho príručné svetlo náhle zhaslo a spolu s ním aj všetky prístroje.
Občas sa to stávalo a nebolo to nič mimoriadne, v jaskyni sa mohlo vyskytnúť nejaké silné rušenie, ktoré dokázalo všetko na chvíľu zastaviť, no predpokladal, že jeho veci po krátkom reštarte čoskoro nabehnú.
Dovtedy však musel stáť v tme a čakať na to, kým začnú reagovať.  
Náhle však začul akýsi zvuk, akoby sa niečo presúvalo smerom k nemu.
 „Je tam niekto?“ na chvíľu mu napadlo, že Ethan možno za ním niekoho poslal, aby si z neho vystrelil.
Všetci ostatní boli síce na výjazde vonku, ale aj tak, mohol čakať, že niekoho vyšlú, aby mu poriadne osladil to, ako sa naposledy postavil šéfovi.
„Hej, to nie je...“ začal Owen hneď zostra.
Stuhol však, keď pocítil ako sa mu niečo ovinulo okolo pása a za sebou vnímal pohyb akejsi pomerne veľkej hmoty.
A necítil ho len tam, ale aj na pleciach, na bokoch a na nohách, niečo sa okolo neho postupne omotávalo a nepochybne hľadalo cestu pod jeho oblek.
Tlmene vykríkol a pokúsil sa vyslobodiť. Nech to už bol ktokoľvek, nemal právo naňho v tej tme len tak skočiť.
„Dosť, už dosť...“  žiadal rozrušene, no bez úspechu.
Namiesto svetla a vysielača sa ako prvý vrátil bioskener, nastavený na vyhľadávanie prítomnosti väčších živých foriem.
Zachytil blikot žltého svetla, čo znamenalo prítomnosť inej než ľudskej formy života.
 „Pomóc, pomôžte... mi...“  hlesol mladý výskumník šokovane, keď si uvedomil, že nejde o žiadny žart.
Zúfalo bojoval s pevnými úponkami, ktoré ho nemilosrdne zvierali.
No nemalo to takmer žiadny efekt.
Cítil ako tá vec prenikla pod jeho oblek, ako tá vec prekĺzla cez menšie trhliny až na jeho pokožku.
Cítil chlad a niečo vlhké, vnímal dotyk akýchsi drobných prísaviek, ktoré rýchlo skúmali jeho telo.
Tvrdo a neľútostne doňho dorážali, nemohol sa hýbať. Ledva vládal dýchať.
„Nie, nie... prosím...“ Owen zúfalo búchal po tlačidle, ktoré malo urýchliť spustenie komunikátora v prípade ohrozenia.
Úplne prepadol panike, keď cítil ako si ho tá bytosť postupne priťahovala bližšie k sebe.
Zúrivo sa krútil v pevnom zovretí, bojoval so všetkých síl, tá bytosť ho však aj naďalej pevne držala.
Jeho svetlo sa náhle zažalo, no ten tvor stihol udrieť po jeho vysielači, bol doslova zničený skôr, než mal možnosť zahájiť núdzové postupy.
No to čo uvidel, ho prinútilo zabudnúť na výcvik aj na všetko ostatné.
Mal možnosť  zazrieť modré chápadlá zakončené citlivými prísavkami a keď videl, ako čoraz väčšmi rozširujú trhliny v jeho ochrannom obleku, až kým ho úplne neroztrhli, zdesene zalapal po dychu.  
Vzápätí bol prisunutý bližšie k jednej z modrých stien.
A tak prudko, že mu ten náraz takmer vyrazil dych.
S námahou obrátil hlavu.
Uvidel akúsi podľa neho neforemnú bytosť, s výbežkami na množstvom chápadiel, ktoré sa rýchlo pohybovali.
Tá bytosť sa ovíjala okolo jeho tela, a on cítil ako postupne stráca sily.
„Nie, nie... prosím... nie... Mmm...hhh...““  jeho  krik utlmilo chápadlo, ktoré sa presunulo do jeho úst, malo akúsi trpkosladkú príchuť.
Zúfalo vzlykol a pokúšal sa ju aspoň dostať z dosahu svojich intímnych miest, no ani to nebolo možné.
Jeho ruky boli zrazu spútané dvoma chápadlami a on spustil ďalší pridusený vzlyk, keď pocítil dotyk chápadiel na citlivých miestach.
Pevne sa zovreli aj okolo jeho bradaviek, mal možnosť vidieť tie modré úponky, ktoré sa začali neúprosne kĺzať po jeho odhalenom tele.
Spolu s akousi tekutinou, ktorá to tomu tvorovi uľahčovala.
Nič ho však nemohlo pripraviť na to, keď pocítil ako sa chápadlá zo spodnej časti pomaly začali presúvať po jeho stehnách až kým nepocítil časť tej tekutiny, aj na svojom otvore.
To ho podnietilo k tak neúprosnému boju, akého bol len v danej chvíli schopný, chápadla sa však utiahli okolo jeho hrude a on musel povoliť, a až potom mu bolo umožnené nadýchnutie.
Chápadlo v jeho ústach sa začalo hýbať a cítil ako tá tekutina prenikla aj do jeho úst.
Musel prehltnúť, jedno z chápadiel sa už o to postaralo tým, že sa stiahlo na jeho krku a pokiaľ nechcel byť uškrtený, musel poslušne sať chápadlo, vrátane citlivých úponkov a prehĺtať tú sladkastú tekutinu.
Cítil ako sa mu po tele rozlialo príjemné teplo, celé jeho telo bolo neúprosne stimulované a dráždené.
Mal pocit, akoby cítil slasť v každom jednom nervovom zakončení.
Nechcel.
Bojoval s tými pocitmi.
Bránil sa ako najlepšie dokázal, ale nebolo mu umožnené uniknúť.
Príjemné pocity sa znásobili, jeho myseľ bola potlačená kamsi do vzdialených miest a on len pudovo vnímal blízkosť inej bytosti, na ktorú jeho telo aj proti jeho vôli odpovedalo.
Dôkladne sal chápadlo vo svojich ústach.
A dovolil, aby tá bytosť doňho prenikla.
Bol pripravovaný chápadlami a láskaný, celé jeho telo bolo neúprosne stimulované.
Podbiehal tomu dráždivému rytmu, jeho bradavky boli priam zúfalo tvrdé, a prudké sanie, ktorému boli podrobené, len zvyšovalo príjemné pocity, ktoré sa zmocňovali jeho tela.
Nedokázal o ničom uvažovať.
Len sa podvedome tisol k tej bytosti čo najbližšie a oddával sa jej zovretiu.
Jedna z jeho rúk bola napokon prepustená zo zovretia a navedená k akémusi tvrdému výčnelku.
Tvarom pripomínal penis a bolo príjemné sa ho dotýkať, vždy, keď to urobil, do jeho tela prenikli ďalšie slastné impulzy.
Masíroval ho, až kým v jeho ruke nezačal tvrdnúť. A čoskoro na nej pocítil tú dobre známu vlhkú tekutinu.
Jedno z chápadiel nadvihlo jeho pravú nohu, pocítil ako doňho ten tvrdý výčnelok postupne prenikol.
Nepocítil bolesť, len neúprosné takmer až šialenstvo hraničiace s túžbou sa čím skôr spojiť s tým tvorom.
Tá bytosť si to neúprosne a tvrdo brala, cítil každý jej pohyb hlboko v sebe, podliehal mu, akoby bol úplne zbavený zmyslov.
Voľnou rukou siahol na svoj penis a spolu s chápadlami a ich citlivými súčasťami ho stimuloval.
Prudké pohyby tej bytosti ho nútili stonať a celým telom sa opierať o toho neznámeho tvora, poskytujúceho priam nadpozemskú rozkoš.
Bol k nej vedený a keď ho celá obklopila, musel privrieť oči, lebo cítil ako sa mu pomaly zatmieva pred očami.
Doznievajúca rozkoš ho zbavila obáv, cítil svoje telo tak ako nikdy predtým.
A len matne vnímal to, ako ho tá bytosť odtiahla ďaleko do tmy.