6. 2. 2016

Kráľovský prokurátor 7. kapitola 2/3


Andrés/Matteo
vzťah pán/sluha
18 stor. taliansko, taliansky historický slash
Andrés je kráľovským prokurátorom, váženým a bohatým a obávaným mužom, tvrdým a nekompromisným v súdnej sieni... no v osobnom živote je považovaný za osamelého muža, žijúceho vo veľkom dome len so služobníctvom. Nikto netuší, že tento napohľad chladný a rezervovaný muž udržiava tajný pomer so svojím osobným sluhom...
Približne päť dní bol len pánovým sluhom. Nerobil nič viac než to, čo si vyžadovali jeho povinnosti. A večer sa s ním vždy rozlúčil, poslušne a bez akéhokoľvek náznaku odporu z jeho strany.
Pán mu ani len slovkom nenaznačil, aby s ním ostal, bol vážny, dosť upätý a venoval sa tomu, čo on sám označoval ako naliehavé pracovné povinnosti, no cítil sa dobre, bol vo svojom živle, videl na jeho očiach, že čím viac s niečím bojuje, tým silnejší sa zdá byť.
Matteo však nezdieľal tento druh nadšenia, ktorý sa pre jeho pána stával takmer až drogou.
Bol unavený, zle spával a nedalo sa s ním rozumne hovoriť, ostatní sa mu v dome vyhýbali a keď už aj sedel v jedálni pre služobníctvo, pre nikoho nemal dobré slovo, všetci už každopádne vedeli, že sa deje niečo mimoriadne, keďže pán nariadil prísnejšie bezpečnostné opatrenia a aj Matteo nemal pre žiadne pochybení zo strany mladšieho služobníctva pochopenie.
Dokonca ani pestúnka, ktorá zvyčajne dokázala svojím rozprávaním, každého rozptýliť, práve teraz bola preňho len jednou z možných komplikácií. Nechal ju hovoriť, no neodpovedal jej. Len tam sedel a nevnímal nič z toho, čo mu povedala. Na otázky nereagoval. A aspoň doteraz sa mu úspešne darilo vyhnúť sa problémom.
No cez tú pomerne pokojnú hradbu, ktorú si okolo seba vybudoval, napokon aj tak niečo preniklo. 
„Je pravda, že máš niečo spoločné s vraždou toho chlapca?“
Angelo si dovolil položiť mu otázku tohto druhu, aj napriek tomu, že dával jasne najavo, že nemá v úmysle zaoberať sa touto záležitosťou, ktorá už prenikla aj do novín a pomaly sa začínala šíriť medzi ľuďmi, ako pasca, ktorá sa okolo neho uzatvárala.
Neodpovedal.
Natiahol sa po ňom cez stôl, udrel ho a schmatol pod krk.
„Páni...“ počul hlas staršieho majordóna, ktorého on sám svojím spôsobom už aj zastupoval a vedel, že prekračuje všetky hranice, no nedokázal to potlačiť, ten hnev, to zúfalstvo.
„Matteo, prosím vás...“
Zbytočne ho prosili, nič nepočul, cítil len bezhraničný hnev...
„Ak to povieš, ešte raz budeš to ty, koho zabijem...“  triasol ním a pritláčal ho bližšie k stolu, nehľadiac na krik prítomných dám ani na to, ako to zrejme muselo vyzerať.
„Je to to jasné...“
„Áno, úplne jasné...“ pridusene zamumlal Angelo, nepochybne prekvapený tým jeho prudkým útekom, si veľmi príhodne zotrel z úst krv, ktorá mu tam ostala po jeho silnom údere.
***
Bol napol zrútený v na prázdnych debničkách, zamknutý v menšom sklade, ktorý sa teraz už používal len veľmi zriedkavo, ho tam odviesť, lebo si s ním inak nedokázali poradiť. A ani on nevedel odkiaľ zobral takú silu, zrazu skrátka len vybuchol a nedal sa zastaviť. Takmer ako jeho otec v tých najhorších časoch.
Neodvážil sa ani len pohnúť, keď začul zvuk kľúča, keď sa dvere otvorili, zotrvával stále v tom istom postoji.
Až kým nepocítil na tvári dotyk niečej ruky. Len ľahké pohladenie, len dotyk taký nežný, až sa mu zdalo, že si to vôbec nezaslúžil.
„Matteo, si v poriadku?“
Andrés.
„Áno, pane, mrzí ma to, čo sa stalo...“
Pozrel sa naňho len pod vplyvom toho dotyku. A s istou dávkou uľahčenia si uvedomil, že pán za ním prišiel sám.
„Rozumiem tvojmu hnevu, viem, že som ťa nechával čakať až príliš dlho, no isté veci je nevyhnutné vyriešiť podľa mňa, nie je to pre teba jednoduché, preto tentoraz na túto záležitosť zabudneme, postarám sa, aby ten chlapec zabudol na túto drobnú nepríjemnosť...“
„Ďakujem, pane.“
V pánovom pohľade bolo niečo, čo nedokázal priradiť k žiadnej z jeho tvári.
„Ale aj ty mi musíš niečo sľúbiť...“
„Samozrejme, čokoľvek, čo len...“
„Žiadne ďalšie konflikty tohto druhu nesmú byť súčasťou tejto domácnosti, lebo z toho budem musieť vyvodiť dôsledky, aj napriek tomu, že by to mohlo byť nepríjemné pre osoby, na ktorých mi záleží, rozumieme si...“
„Áno, pane...“  
Nebol to hnev ani roztrpčenosť, ale niečo nové, čo by možno malo znepokojovať, no keď spolu opúšťali sklad, bol presvedčený o tom, že bude mať možnosť zistiť, k čomu ho dokáže priradiť.
„A teraz poď so mnou... nemal by si zanedbávať svoje povinnosti, ty vieš čo to znamená, pre nás oboch...“
Ten ďalší pohľad už poznal, znamenalo to, že chce viac než to, keď cítil ako sa zľahka dotkol jeho chrbta, keď hľadel do jeho očí a čítal v nich, že sa rád podriadi jeho prianiam.

predchádzajúca časť nasledujúca časť