1. 6. 2016

Epilóg


Názov: Temná strana sily
postavy: Theia_Autp postava/Anakin Skywalker_lord Vader, padawanka/majster ship, hate love relationship, angst, zmienky o Padmé/Anakin, het
obsah: „Keď mi povedali, že on bude mojím majstrom, pocítila som strach, ten zakázaný strach, o ktorom sa hovorilo, že vedie k temnej strane sily.“ 
poznámka: nuž ... opäť Thein pohľad

 
Zaváhala.
„Majster, oni sú tu, útočia na hlavný chrám a sú všade...My prehrávame, všetko tu uzavreli...“ videla ho tam, no odmietala uveriť, nemohla, nedokázala prijať tú možnosť, že by aj on mohol byť.
„Áno prehrávame, ale nie, my len oni...“ opravil ju chladne.
„Generál Skywalker, ako to myslíte, že...“ vedela to, no nedokázala prijať, nemohla to všetko pochopiť, nechcela to chápať a oni boli tam, nehybní, chladní, ich odchádzajúca sila, v nej upevňovala strach.
„Už nie som generál Skywalker, Theia... Odteraz ma budú poznať pod iným menom...“
„Ale to predsa...“
„Som Darth Vader, tak ma odteraz budú všetci oslovovať, všetci, vrátane teba, moja mladá padawanka...“
Stal sa z neho Sith. To bola tá pravda, ktorú odmietala prijať. Nepredstaviteľná pravda, okolo ktorej sa šíril strach.
Cítila jeho hnev, jeho nenávisť, jeho silu zmenenú temnotou. Nič z toho však nebolo zamerané proti nej, aspoň nie teraz.
„Anakin, prosím ťa, nemôžeš predsa...“ pokúsila sa o to znovu, chcela, aby... Pohla sa viac dopredu a snažila sa opäť dostať pod kontrolu svoje ruky, no bol to márny boj, bojovala už pridlho a nedokázala ich ani poriadne vystrieť, pekelne to bolelo a vedela,  že nedokáže byť práve teraz dostatočne rýchla na to, aby stačila na sitského lorda.
„Nie, Anakin, lord Vader,“ opravil ju nemilosrdne. „Teraz nie je čas na rozhovory, potrebujem ťa, potrebujem vedieť, že si na mojej strane... Pôjdeš so mnou, Theia, pôjdeš so svojím majstrom...“ čítala v jeho očiach, čo by znamenal nesúhlas, nemusel jej to ani len povedať.
Otec jej dieťaťa, ktoré popierala, no svojím spôsobom už vedela, že ho aj tak napokon prijme, mohol práve teraz stáť pred ňou ako smrteľný nepriateľ, mohol práve teraz zmeniť tajomstvo na krv, donútiť ho, aby sa v nej stratilo.
Ten tlak bol krutý, neúprosný a ona rýchlo strácala silu.
„Majster, čo sa stalo, mne to môžete povedať... mne predsa môžete...“
Nepočúval ju.
Bolo to zbytočné.
„Pôjdeš so mnou, Theia?“ zopakoval zrejme už naposledy, lebo videla, že jeho meč nemá ďaleko k tomu, aby...
Videla, čo sa z neho stalo, čo dokázal urobiť, no nemohla sa ho vzdať, chcela veriť, že jej vplyv, im možno pomôže tam niekde nájsť Anakina, že pochopí, že temná strana s ním len hrá jednu zo svojich nebezpečných hier. Nemôže predsa. On nie...
Otec jej dieťaťa nesmie.
Potrebuje len viac času, len získať viac času.
„Áno, majster, pôjdem s vami... kamkoľvek poviete...“
Jeho tváre  sa aspoň čiastočne dotkla spokojnosť, no už bola iná, neopísateľne neprístupná.
Dotkol sa jej vlasov, cítila ten letmý dotyk ako niečo dôverne známe, niečo čo možno ešte bolo súčasťou neho.
Lorda Vadera.
Jej majstra. 

predchádzajúca kapitola 

poznámka: malo by ešte prípadne nasledovať pokračovanie, teda malo by sa volať na Temnej strane sily, no to až neskôr. Táto časť je však uzavretá práve tak napínavo, lebo by som chcela tak trošku navnadiť na pokračovanie, prípadne ešte... no dúfam, že túto  poviedku teda ešte niekto číta, že ste na ňu nezanevreli...