1. 6. 2016

Temná strana sily 21. kapitola

Názov: Temná strana sily
postavy: Theia_Autp postava/Anakin Skywalker_lord Vader, padawanka/majster ship, hate love relationship, angst, zmienky o Padmé/Anakin, het
obsah: „Keď mi povedali, že on bude mojím majstrom, pocítila som strach, ten zakázaný strach, o ktorom sa hovorilo, že vedie k temnej strane sily.“ 
poznámka: nuž ... opäť Thein pohľad
„Theia...“
Majstrov hlas ju prinútil zostúpiť nižšie. Opustiť bezpečie anonymity, v ktorej žila tých pár dní.
Bol to neľútostný rozkaz, jeden z tých, ktoré prenikajú do duše. Rozochvel jej silu, prebudil ju z tej nepríjemnej strnulosti, ktorej čelila po svojom odchode, absolútne nelogickom, no zrejme pre ňu samú dôležitom, lebo tam už nemohla dýchať, lebo tam už túžila len prepadnúť sa cez okraj. Bola za svojimi možnosťami, absolútne zbavená možnosti o čomkoľvek racionálne uvažovať.
A nepriala si, aby ju niekto našiel, ani on nemal práve teraz právo ju nájsť.
Bola tam v jednej z tých okrajových štvrtí, kde prežila nasledujúce štyri dni ako jedna z tých, túlavých duší, ktoré žili v tunajších uliciach. Obišla staré, pomaly sa rozpadávajúce vznášadlo a zamierila k nemu.
„Čo odo mňa chcete, prečo ma nemôžete aspoň na chvíľu nechať na pokoji...“ priala si, aby bolo všetko normálne, aby skrátka prišla späť na internát, bola tam Agápe, aby si spolu posedeli pri stole, aby sa spolu opäť smiali a bavili o misiách. Práve teraz však akosi jej dve meče, boli vytiahnuté z toho bezpečia a ona sa prichytila pritom, že k svojmu majstrovi pristupuje takmer až v bojovej pozícii.
Nenávidela sa za to, že ju nechala odísť, že vôbec niečoho takého bola schopná. Poslúchla rozkaz, aspoň s časti. Čo však neznamenalo, že potom so sebou dokázala aj vydržať.
„Pôjdeme spolu do chrámu, zrejme nie je žiadna iná možnosť, len to urobiť...“
„A čo ak nemôžem súhlasiť, čo ak vám už nedokážem veriť... Čo ak mám všetkého dosť a jednoducho už neznesiem, aby...“ povedala mu to drzo do očí. A bolo jej jedno, kto pred ňou stojí. Ten jej hnev, akoby sa vrátil v plnej sile a on bol práve teraz jeho súčasťou. Práve on, od ktorého očakávala, že potom všetkom, bude chápať, čo pre ňu znamená...
„Dosť...“ jeho hlas bol náhle tvrdší, náhle prísny. Cítila dotyk jeho sily, do istej miery mrazivý, keď aj on vytiahol svoj meč. Ten zvuk však práve teraz znel ako oslobodenie, niečo tak dôverne známe.
„Nenechám ťa odísť, nie takto... nedovolím ti utiecť, niečo sme si sľúbili,  nemôžeš sa len tak všetkého vzdať, Theia...“
„Prišli ste za mnou kvôli nim, kvôli tomu, že nechcete, aby si mysleli, že ste zlyhali...“
„Prišiel som len kvôli tebe, Theia, len a len kvôli tebe...“ zdôraznil to a jeho slová boli teraz viac ako slová jej učiteľa, čo nemohla zniesť, čo nemohla prijať.
A to ako vyslovil jej meno, akoby prebudilo tú časť z nej, ktorá by mu práve teraz zatúžila dať tú možnosť, pozhovárať sa s ňou o všetkom, no prevážila tá, ktorá nemala a ani nechcela s ním mať žiadne zľutovanie.
„Neverím vám...“
Cítila ako sa jej meče dotkli toho jeho, ako táto jej nová technika, v ktorej ešte nebola úplne sebaistá, narazila na prudký odpor z jeho strany. A jediný pohyb, jediný premyslený ťah a obe jej meče boli zrazu vo vzduchu.
A ona pocítila ako bola zatlačená viac dozadu, ako on sám odstránil tú medzeru medzi nimi.
„To ma veľmi mrzí, Theia...“
„Nie, vy len...“
Prečo to tak musí byť? Prečo s ním ani len nedokáže bojovať...
Chvela sa.
Cítila ako to chvenie prechádza až do jej sily, ako silno na ňu pôsobí všetka tá ťarcha jej vlastných aj cudzích tajomstiev.
Ísť do chrámu. To možno nebolo to najhoršie riešenie. Možno by jej to pomohlo znovu získať rovnováhu, viac než tie jeho slová, ktorým aj tak nebude veriť, no ísť tam s ním by znamenalo, že ona sama ešte voči nemu práve teraz dokáže pociťovať len hnev.
***
Sedeli pri jednom z večerných ohňov. Vytvorených v starej plechovke, miestnymi.
No priveľmi sa pri nich nezdržiavali, lebo sa báli jeho. Jej majstra.
Neodišiel. Nenechal ju tam samú. A nemal ani len v úmysle to urobiť.
A ona mlčala, nepovedala už ani slovo, od tej ich poslednej konfrontácie sa správala, akoby tam ani len vôbec nebol. Bola pokojná, opäť až priveľmi po tom svojom poslednom výbuchu.
A opäť to bol on, kto prerušil ticho.
„Nechceš ani len vedieť čo sa stalo...“
Obrátil sa k nemu, zrejme prudšie než mala v úmysle.
„Áno, ale povedali mi predsa, že všetko má ostať utajené, že nikto mi nevysvetlí...“
„Ja to urobím. Poviem ti, všetko, čo chceš vedieť... bez ohľadu na to, čo sa stane potom...“ 
„Ale prečo ste mi už skôr...“
„Poslali ma preč,  chceli vedieť ako sa vyrovnáš s touto situáciou bez môjho zásahu, len hľadajú zámienku na to, aby nás mohli rozdeliť... nesmieme im to dovoliť, nesmieme dopustiť, aby sa im to podarilo...“ žiadal ju spôsobom, ktorému musela prikladať istú dôležitosť.
„Tak dobre, majster, počúvam vás...“ rozhodla sa mu dať šancu, na to aby jej všetko vysvetlil, na to, aby urobila poriadok vo všetkom tom zmätku, ktorému opäť čelila.
***
Stáli pred vstupom do chrámu.
Tak blízko tých starobylých tajomstiev, tak ďaleko od toho všetkého, čo by ešte relatívne mohlo zasiahnuť do ich sveta, tak blízko k tomu stavu, kedy boli obrancami mieru, keď to bolo ich hlavné  poslanie a nič iné.
Práve teraz v jej mysli kolovala jedna z tých právd, ktoré ju samú zasiahli ako varovanie.
Agápe zradila rád  aj republiku kvôli Ivorovi, urobila to vedome a bez ohľadu na následky, vybrala si jeho, aj keď všetkým tvrdila opak a len vďaka istým výnimočným okolnostiam a intervenciám mala možnosť vyhnúť sa omnoho horším trestom. Už len tým, že sa to vyriešilo v tichosti. Nechýbalo veľa a mohlo to všetko súvisieť ešte s väčšími stratami. No došlo k dohode, ktorú nie všetci členovia rady prijali s pochopením.
Anakin nehlasoval proti nej, povedal, že podobne ako Obi Wan hlasoval práve teraz to, aby bolo všetko vybavené v tichosti a aby bolo zabránené ešte väčším diplomatickým škodám, ktorým by sa zrejme nevyhli. Všetko to bolo veľmi zložité, až do takej miery, že ani po zjednodušení, nebolo práve najjednoduchšie pochopiť všetky súčasti toho rozsiahleho komplotu.
Rozumela jej. Viac než by si priala. A skutočne dúfala, že práve Ivor za to stojí.
Majster neklamal, cítila v jeho sile tú pravdu, tú nemožnosť, aby práve teraz medzi nich postavil nepravdivé informácie.
A ona chcela opäť upevniť svoju dôveru v neho.
Chrám sa pred nimi otvoril a ona cítila, ako ju obklopil jeho pokoj, akoby odstránil všetko, čo ju dosiaľ trápilo, akoby všetko kamsi ustúpilo a pred nimi už boli len tie dvere.
Tie dvere do starého chrámu, do jedného z tých skutočných ktoré nebolo radno podceňovať.
„Pripravená...“
„Áno, majster...“
***

Vstúpili do kruhovej miestnosti.
Boli spolu, no predsa akoby rozdelení, niečím, čo stálo medzi nimi, niečím čo ich zahalilo do tmy.
Nevidela ho.
Ani necítila.
A bolo jej lepšie, tá ťažoba, tá nepríjemná bolesť, ustúpila kamsi do úzadia a hlboko v nej už pulzoval len život.
***
Ticho.
To ticho v jej vlastnej izbe, ktoré po dlhom čase pocítila, keď sa rozhodla vrátiť do internátu.
Náhle však bolo prerušené Šestkou, ktorá sa opäť okolo nej ochotne rozkrútila.
„Áno, drahá, už som tu... som späť...“
Chrám jej pomohol, aspoň ona nadobudla ten dojem, že to stálo za to, aj keď jeho strážcovia do nej videli príliš hlboko a ona tam musela stráviť dlhší čas, než jej majster.
„A už len tak ľahko neodídem... už nie...“ predniesla tie slová, no cítila, akoby na ne tak celkom nemala právo, akoby ju niečo varovalo, niečo tam niekde v diaľke, že jej slová sú len provokáciou, ktorá by sa jej nemusela vyplatiť.
Na to, aby sa cítila lepšie, bolo nutné rozhodnutie a uzavretie istých vecí, ktoré ...
No bola už pokojná, lebo z jej strany už padlo rozhodnutie, bola s ním zmierená a všetkými tými procesmi prešla rýchlejšie než očakávala.
***
Ležala na svojej posteli, Šestka neustále niečo drmolila o nových protokoloch, počúvala ju a popritom s mierne privretými očami myslela na ten nasledujúci večer.
Pozvala opäť Kanana aj Gwaina aj Tamiru a skrátka, prežili spolu jedno veľmi príjemné popoludnie. Aj keď Gwain ten myslel viac na svojho padawana než na celú ich spoločnosť. Bol až desivo zodpovedný. A ona bola naňho hrdá, viac než kedykoľvek predtým.
Teraz, keď mala za sebou druhú časť svojho výcviku, teraz, keď hodiny s Yodom priniesli požadovaný efekt,  ona sa cítila dobre. Opäť našla samú seba. Opäť dokázala veriť, že je presne na tom mieste, kam patrí, že temnota na ňu nemá žiadny dosah.
Anakin Skywalker ospravedlnil jej neprítomnosť. Stál za ňou a ona bola jeho padawankou, učila sa, trénovala. To však bolo asi všetko, čo ostalo z toho ich vzťahu.
Skywalker bol práve teraz len jej majstrom, už sa spolu nestretávali za žiadnym iným účelom.
Nepovedal jej, že je koniec ani ona sa tak nevyjadrila, no práve teraz bola vďaka tomu až podozrivo spokojná.
Všetky tie výčitky boli preč, všetok ten tlak zrazu opadol a ona už len strážila to svoje tajomstvo, ktoré akoby existovalo mimo tej reality, v ktorej dokázala žiť. Všetky ostatné pocity, akoby sa v nej uzavreli, akoby nebola schopná vnímať nič iné.
Chcela bojovať, nech by sa už malo stať čokoľvek, nedokázala pripustiť tú možnosť, že by sa opäť vzdala.
Dívala sa na obrazovku, pohľadom prechádzala po hodinkách, na ktorých sa odrátaval jej voľný čas.
Bolo ešte dosť skoro, ešte mohla zavrieť oči, ešte si mohla chvíľu oddýchnuť.
***
Strašné nešťastie, asi tak to vnímala, keď to zrazu vypuklo, keď prechádzala po chodbách a videla tú paniku zračiacu sa v očiach všetkých, keď pokoj ustúpil a bol nahradený jedným z tých nepríjemných prekvapení.
Klony ich zradili a práve teraz sa všade bojovalo.
„Blesk, čo vlastne...“
Ledva odklonila výstrely vojaka z klonovej armády, ktorý na ňu zaútočil. Urobil to, aj keď sa už poznali z predchádzajúcich misií s jej bývalým majstrom, aj keď sa spolu predtým zhovárali pomerne priateľsky.
Nezhováral sa s nej a ona sa musela od neho oslobodiť, musela použiť svoj meč na to, aby... A aj ten druhý, nebola tým vôbec nadšená, no on jej nedal na výber a aj tí ostatní.

Všade prebiehali boje, všetci boli prekvapení, nepripravení a ona sama ešte tiež čiastočne čelila tomu šoku.
Bojovali predsa bok po boku, vždy spolu a zrazu na nich útočili, zrazu sa pokúšali odrezať im cestu, rozdeliť ich. A podarilo sa im to.
Aj ona doplatila na ten prvotný moment zdesenia, zranením, vďaka ktorému bolo čoraz ťažšie bojovať, a pribúdalo bolesti, ktorú musela znášať už len preto, aby sa vôbec dokázala ubrániť. Nevedela ako dlho to ešte dokáže zvládnuť.
Všade bolo príliš veľa rušivých vplyvov, príliš veľa hluku a niečo temné akoby zasiahlo do sily, akoby sa tešilo z ich nešťastia. Šestka bola pri nej, aspoň s ňou sa jej ľahšie kráčalo.
Pokúšala sa dostať k tým najmenším, snažila sa o to, no niekto zablokoval dvere, niekto to urobil. A ona z toho nemala dobrý pocit. Zabudla na bolesť, keď cítila ako prehrávajú...
„Šestka, ešte raz sa pokús...“  ďalšie výstrely, ďalší rozruch a krik.
Nešlo to, Šestka sa však ďalej snažila.
Zatmelo sa jej pred očami, keď cítila ten temný tlak sily, keď cítila ako niečo bolo oslabené a zaniklo.
A potom sa tie dvere otvorili.
Vpadla dovnútra, bez rozmýšľania. Dvere sa za ňou zavreli bola v pasci, vedela to, no nedokázala s tým nič urobiť.
Nemohla o ničom premýšľať, keď uvidela cez tie dvere... keď pochopila to, čo sa stalo s malými.
Každý z nich bol predsa... boli to len deti, ktoré... ich deti.... aj ona bola kedysi jednou z nich.
Poznala ich, či už z hodín alebo z chodieb. A teraz boli tu, teraz ich sila vyhasla a ona cítila doznievajúci vplyv ich odchodu. Nemohla to zniesť, nedokázala ...
„Ako ste...“ mala v rukách svoje meče a chcela ich použiť, ale...
„To si ty...“ prerušil ju, hlas, ktorý dôverne poznala.
Bol to on.
Anakin Skywalker.  

epilóg