22. 6. 2017

Ben Solo

„Dobre, otec, Ben Solo s tebou pôjde za predpokladu, že ho tvoja dcéra Rey o to osobne poprosí,“ nepredpokladal, že sa to skutočne sta ne, no do istej miery túžil potom pohrávať sa s touto možnosťou. Bonusom bol ten zľahka zmätený výraz na otcovej tvári.
„Rey? Čo máš spoločné s... Prečo ona?“
„Myslím, že to ti nemusím vysvetľovať.“
To dievča už preňho nebolo len obyčajnou zberačkou šrotu. O privilégium považovať ju za bezvýznamnú zrejme definitívne prišiel.
„Nemôžem....“ hlesol Solo znepokojene, Kylo Ren predpokladal, že sa k tomu postaví takýmto spôsobom. A bol pripravený zbaviť sa tej bolesti, ktorú mohla zmierniť len smrť jeho alebo tá otcova....
„Samozrejme, že by si niečo také od nej nemohol žiadať... netráp sa s tým otec, rozumiem ti...“ jeho ruka už siahala po meči, no ona to urobila, skutočne niečo také dokázala, postavila sa pred Hana Sola, akoby ho chcela chrániť, akoby dúfala, že práve to by ho mohlo zastaviť.
Natiahla ruku a dotkla sa tej jeho.
„Prosím, Ben, vráť sa s nami domov...“
„Vieš čo to pre teba znamená, Rey? Rozumieš tomu?“ Ben bol opäť súčasťou jeho hlasu, počul ho, cítil ako sa dostáva na povrch. Ako sú jeho túžby silnejšie, než...
Stále nemohol uveriť tomu, že to urobila, že ho vystavila horšiemu pokušeniu než ktokoľvek iný.
Bola tu. Nechcela utiecť len ho držala za ruku. Bola tu a on mohol cítiť... niečo silnejšie než svetlo aj temnota...
Jej tváre sa dotkla odhodlanosť, nespúšťal z nej zrak, nemohol sa na ňu prestať dívať a nemyslieť pritom na...
„Áno, viem, to Ben a nič to nemení na tom, že chcem, aby si šiel s nami...“
Neveril, že by jej mohlo až taká záležať na Hanovi Solovi, že by bola schopná obetovať sa len kvôli tomu, aby... že existuje taký druh lásky, tak neznámy v tom svete, ktorý si vybudoval on sám. A predsa ho stále držala za ruku, predsa ho stále odmietala pustiť.
Bola ochotná to zopakovať, skutočne ho o to požiadať, aj keď tušila, že sa nevzdá, že mu nebude môcť uniknúť, že ak prebudí Bena Sola bude musieť niesť všetky následky s tým spojené.
„Tak dobre, Rey, vrátim sa s tebou...“ dal jej nádej, no nevedel, či bude stačiť na to, aby sa navždy zbavil masky, zatiaľ bol ochotný len dať Benovi viac priestoru, aby získal to po čom túži, to bolo všetko čo jej mohol dať.
Jej obeť naňho skutočne urobila dojem, vedela čo s ňou urobí, že nebude môcť... Každý ďalší boj by ju len vzdialil od cieľa, ktorý chcela dosiahnuť.  A on si nemienil odoprieť to potešenie mať ju vo svojej moci.
To, že jeho otec bol šťastný bol len nežiadúci účinok, s ktorým sa nateraz musel vyrovnať. Naňho samého to nemalo žiadny vplyv, sú isté stopy, ktoré sa nedajú zmazať, vedel to aj Ben aj Kylo Ren, ani jeden z nich nebol ochotný zabudnúť. Ani keď prešli spolu tým mostom  a on ju nasledoval, nechal sa ňou viesť akoby ona bola jeho temnotou aj svetlom.

***
Nebol väzňom, ani len na okamih sa tak necítil, no podozrievavým pohľadom sa nevyhol, keď vystúpili z povstaleckej lode a ocitli sa blízko hlavných hangárov.
Čakalo ho stretnutie s matkou, no práve teraz na to nedokázal myslieť, jeho myseľ plne zamestnávala Rey, v podstate bola v jeho objatí natoľko spokojná, až sa rozhodol pobozkať ju, aby si nemyslela, že to čo povedal sú len prázdne slová, ktoré môže kedykoľvek vziať späť.
BB-8 sa k nim pomerne rýchlo dogúľal, no od neho si udržiaval dostatočný odstup, zjavne ho omnoho viac zaujímala Rey, čo mu Ben Solo vskutku nemohol vyčítať. Dokonca ani Kylo Ren by nemal proti jej spoločnosti žiadne námietky.