3. 3. 2015

Hračka 1. kapitola 2/3

 Hračka
pár: Rain/Uhm Tae-woong
varovanie: vydržiavaný milenec, hračka, podriadený domáci maznáčik
obsah: starší manažér veľkej spoločnosti  Tae-woong (40), tichý a v súkromí dosť uzavretý človek, stretáva mladíka, (18) menom Rain, prostredníctvom istej sprostredkovateľkej zoznamovacej agentúry, pre klietov so špeciálnymi požiadavkami. 
Rain sa po vzájomnej dohode stáva jeho "hračkou".


  Pre Nade, ell.


Bol odvedený do pomerne rozsiahleho sídla, ktoré v ňom už na prvý pohľad budilo dojem serióznosti, no zároveň to bola jedna z tých stavieb, ktorá sa pokojne mohla stať labyrintom, v ktorom by sa veľmi ľahko dokázal stratiť.
„Neželám si, aby si chodil po dome svojvoľne, môžeš sa zdržiavať len na tomto poschodí...“ bolo mu oznámené hneď od začiatku.
Prikývol, pretože sa od neho nevyžadovala žiadna iná odpoveď.
„Dobre si zapamätaj všetky moje pravidlá, lebo za ich porušenie, budeš potrestaný...  Poslušnosť odmením podľa svojho uváženia, no netolerujem urážky a nerešpektovanie pravidiel tohto domu,“ pripomenul mu nemilosrdne.
„Áno, pane...“ dodal obozretne, keďže tentoraz podľa toho, ako naňho hľadel spoznal, že je nutné svoju odpoveď potvrdiť aj ústne.
No niečo sa v ňom vzoprelo pri tých slovách, akoby sa náhle zobudil z tej letargie, do ktorej opadol po odchode s agentúry.  
Časť z neho akoby kričala, čo tu robíš? Prečo dovolíš, aby niečo také s tebou urobil?
No bola tu tá druhá, omnoho silnejšia sa tiež zapojila do jeho vnútorného boja.
A čo urobíš, ak odtiaľto odídeš...
Budeš opäť na ulici...
Hladný a bez prostriedkov...
Sám...
Tú možno okamžite zavrhol.
Nehovoriac o tom, čo by ho čakalo, keby porušil zmluvu a svojvoľne odišiel.
Niektorí chlapci,  sa o to už pokúsili, stávalo sa to a kolovali o tom hrozivé historky.
Peniaze, ktoré doňho boli investované by musel vrátiť.
Prenasledovali by ho, až kým by nevypustil dušu.
Toho si bol vedomý už od začiatku, hoci mu to bolo naznačené len nepriamo, vedel si veľmi dobre predstaviť, čo by nasledovalo.
Pán Neznámy ho ďalej viedol chodbami.
Jednoznačne bolo na ňom vidieť, že tu sa cíti omnoho istejšie ako v agentúre a takisto aj to, že sa v ňom začínajú prebúdzať sklony, ktoré predtým potláčal, zrejme vďaka prítomnosti cudzích osôb.
„A chcem, aby si vedel, aj to, že ťa čaká označenie...“
Rain pocítil pánovu ruku na svojom pleci.
Označenie.
Za to si musel priplatiť o dvadsaťpercent naviac.
A on z toho vôbec nemal radosť.
Aplikujú mu pod kožu čip, ktorý bude zaznamenávať jeho polohu.
No nebolo v jeho právomoci o tom rozhodovať.
Nechal sa ním viesť po tých chodbách, ktoré preňho predstavovali čoraz komplikovanejšiu sieť.
Dom bol tichý, prázdny a chladný.
Aspoň tak by ho označil, keby sa ho niekto pýtal na jeho názor.
„Toto bude tvoja izba...“ povedal mu pán domu stroho, jednou rukou otvoril zasúvacie dvere.
Rain pohľadom prechádzal po izbe zariadenej v tmavých farbách.
A pohľadom sa zastavil na veľkej posteli, vhodnej na šukanie.
Nepochyboval o tom, že čoskoro bude mať možnosť si ju vyskúšať na vlastnej koži.
No jeho pohľad zablúdil k ďalším dverám.
„Tieto vedú do mojej spálne...“ povedal mu pán Chladne obozretný.
„A tie ďalšie do miestnosti určenej na hry...“
Rain si vedel veľmi dobre predstaviť, čo všetko sa tam nachádza.
Mal tú česť sa toho dosť veľa naučiť, počas svojho výcviku a vedel veľmi dobre čo môže očakávať.
No nemal možnosť sa tam poriadne poobzerať, lebo netrvalo dlho a prišiel za nimi doktor z agentúry.
Táto služba nebola vykonávaná priamo na mieste, ale zvyčajne až v pánovom dome.
Rain nespokojne prešiel pohľadom po staršom mužovi, ktorý úslužne pozdravil jeho pána a začal si pripravovať všetky veci.
„Sadni si...“
Prikázal mu jeho pán.
Urobil to, aj keď cítil ako mu strach pulzuje až kdesi v hrdle.
Nemal rád ihly, ani nič podobné. Zrejme to ho odradilo od toho, aby na ulici prepadol drogám.
No bol zvyknutý pokojne sedieť a reagovať na pánove príkazy, pretože dobre vedel, čo zvyčajne nasledovalo, ako sa rozhodol neposlúchnuť.
„Bojíš sa?“
„Áno, pane...“ hlesol rozochvene.
„Prečo?“
„Nemám rád ihly...“
Pocítil pánovu ruku na svojom tele.
„Ničoho sa neobávaj, budem tu po celý čas s tebou... a dohliadnem na to, aby o teba bolo dobre postarané...“ ubezpečoval ho hlasom, z ktorého zaznievalo pochopenie.
Jeho cvičiteľ v agentúre bol tvrdý a nekompromisný.
Nemal dovolené poškodiť jeho telo, no rád využíval strach ako svoju zbraň.
Nepochyboval o tom, že nový pán bude tiež oplývať podobným talentom.
Práve preto bol príjemne prekvapený, keď pocítil ako mu jemne zobliekol tričko, pohľadom prešiel po tých jeho ťažkých krížoch.
Začal sa s ním maznať a láskať ho.
Odvádzal jeho pozornosť od nepríjemného pichnutia, ktoré vzápätí nasledovalo.
A pevne ho držal, keď to bolo potrebné.  
Rain si ani presne neuvedomil, kedy to celé skončilo, pretože bol plne zaujatý, pánovými skúsenými dotykmi.
A tým ako ho vzal do objatia.