8. 11. 2016

Vtedy som verila 32. kapitola 2/2fandom: HPff
pár: Myrtla/Tom Riddle, Myrtle Elizabeth Warren.


Obsah: „Vtedy som verila, že on už viac nebude súčasťou môjho sveta. Ale on sa vrátil a nič viac nedokázalo zastaviť temnotu...“
Myrtla je v 7 ročníku a Tom sa vráti z "objaviteľskej cesty" a dostane miesto profesora OBČM...
pokračovanie Poviedky vtedy som mala ten pocit, verzie A, mimo kanón


 Pre Petriku

poznámka: po fakt tvrdom tréningu a brutálnych pocitoch sa mi zas podarilo prísť sem... no túžba po písaní bola silnejšia než všetko ostatné, takže sa ňou chcem nechať viesť aj v budúcnosti...

***

Svadobný sľub.
Druhá časť toho obradu, ktorý mali ešte absolvovať. Zásnubné znaky ešte ani nevybledli, čo by isté osoby mohli považovať za trúfalosť, keby sa to netýkalo jeho. Mladého čierneho mága, ktorý si postupne upevňoval svoju moc nad čarodejníckym svetom.
Myrtla stále cítila dotyk jeho pohľadu, nedokázala vzdorovať jednému z tých pocitov, ktoré zasahovali do jej myšlienok, keď sa veľká sieň začala postupne zapĺňať preverenými hosťami. Vopred upozornenými na riziká akéhokoľvek odporu. Ich tváre, sa stávali zdrojom istého druhu prirodzenej nervozity.
A nič sa tom nemenilo ani to, že mali za sebou gratulácie rodiny a Tom opäť zaujal miesto vedľa nej.
Srdce jej prudko bilo, keď sa okolo nich utvoril kruh a ministerský úradník zaujal Blackovo miesto.
Stála tam ako vo sne, ako v zajatí svojich najtajnejších očakávaní. Kdesi hlboko pulzovalo šťastie, stále prítomné, stále živé, ale aj...  Akýsi ďalší kúsok zo skladačky jej pocitov, ktorý akoby nesedel do celého toho hlavolamu zloženého z jej pocitov.
Uradník, starší muž, pomerne vážený na ministerstve mágie, otvoril knihu, ktorú si priniesol so sebou a začal s príhovorom.
„Drahí snúbenci, vážení hostia... zišli sme sa tu v mene mágie, aby jej moc potvrdila uzavretie tohto zväzku...“ v tých slovách, akoby sa prebudila ďalšia vlna mágie, dosiaľ spiaca a nepatrná, akoby práve teraz získala nový charakter. Jeho hlas bol silný, dôrazný, skutočná moc mágie sa v nich odrážala, prebúdzala symboly na ich rukách, tie symboly zasnúbenia, ktoré boli opäť odhalené, tentoraz pred všetkými.
Cítil iný druh tepla, no zároveň aj chladu, prechádzalo to nimi oboma, keď sa ich dlane k sebe opäť priblížili.
Keď ich spojenie v nej upevňovalo novú istotu, otvorilo symboly s nežnou dôraznosťou. Uvedomovala si, že sú spojení, každý pohyb jeho mágie aj svojej vlastnej, jedna druhú skúmali, jedna druhú boli bytím, ktoré nemohlo byť ničím nahradené ani zastrašené. Tie vlny mágie, príjemné ako pokojná hladina rieky, boli súčasťou tej moci, ktorej bolo tak ľahké podľahnúť, tej radosti, ktorú nebolo možné vyjadriť, len cítiť.
Hlas úradníka najprv takmer ani nezaregistrovala natoľko bola očarená hĺbkou svojich pocitov.
„Vy lord Slizolin, potvrdzujete vaše spojenie s vašou snúbenicou Myrtlou Elizabeth, spojenie nazývané manželský sľub, v mene mágie a moci...“ jej priezvisko už nevyslovil počas zasnúbenia sa ho vzdala, bolo od nej oddelené a z jeho súhlasom sa s ňou malo spojiť to jeho, preto bol on tou osobou, ktorej bola ako prvá kladená táto otázka.
No jej samej sa zdalo, akoby prišla až príliš rýchlo. A ona o to intenzívnejšie vnímala prerušenie toho prvotného šumu spojeného so vstupom hostí, všetko akoby ustalo a ticho ovládlo sálu, tak ako to bolo zvykom, no práve teraz sa jej zdalo, aj to, že všetko zastalo, že tlak tých očí začína byť neznesiteľný.
Pulzovanie jej srdca pomaly prechádzalo do pokojnejšieho rytmu, keď sa dívala do Tomových očí, keď pokojne čakala na ďalšie z jeho rozhodnutí, zmierená s akýmkoľvek výsledkom. Jeho pohľad bol stále nepreniknuteľný, stále uzavretý pred všetkými, bol len krásnou sochou s pohľadom, z ktorého sa nedokázalo vyčítať nič, no práve teraz mal v sebe tú vznešenosť, ktorá všetkých utvrdzovala v tom, že pochádza z významnej rodiny.
„Potvrdzujem svoje áno v mene mágie a moci...“ povedal to v jednej reči smerom k úradníkovi a potom to zopakoval: „Potvrdzujem svoje áno v mene mágie a moci...“ dívajúc sa pritom priamo na ňu, v parselčine, tak ako to mali vo zvyku potomkovia Slizolinu.
„Myrtla Elizabeth, potvrdzuješ svoje spojenie so svojím snúbencom, lordom Slizolinom a zároveň prijímaš jeho meno, v mene mágie a moci...“
Dopriala si čas, ten nevyhnutný čas potrebný na to, aby necítila váhu toho rozhodnutia na svojich pleciach a dovolila radosti prevládnuť nad všetkým.
„Potvrdzujem svoje áno a prijímam jeho meno v mene mágie a moci...“ dokončila svoju časť sľubu v angličtine a potom prešla aj do parselčiny, čo vyvolalo vzrušený šepot medzi všetkými zúčastnenými.
Znaky zasnúbenia zmizli a Myrtla bola stále sprevádzaná pulzovaním tepla, nenávratne spojeným s chladom.
Stále v opojení tých pocitov, ktoré v nej vyvolal ďalší odliv mágie, si vymenili prstene, nové, ale zároveň aj staré, s jemnejším hadím vzorom a úradník uzavrel ich obrad.
„Na základe moci, ktorá mi bola udelená vyhlasujem tento zväzok uzavretý v mene mágie a moci...“
Stalo sa to.
Ona a Tom skutočne.
Neverila tomu, stále ešte úplne nedôverovala svojej mysli.
Až keď ju pobozkal, až keď bol ich bozk jemnejší, ako jedno z tých elegantných riešení. Jeden z tých bozkov, ktoré jej myseľ odvrátili od hľadania akýchkoľvek chýbajúcich častí, akýchkoľvek pocitov, ktoré jej unikali.