Kapitolovky STAR TREK ff

http://meropesvet.blogspot.sk/p/fanfiction-star-trek-test.html
(pre rýchly návrat späť klikni na obrázok)

Kirk/Spock (Spock_prime)


NESPRÁVNE DVERE
(1)

(2)

(3)

(4)

TREST
(5)
(6)
stav: dokončená

ROMULUS
1 2 
stav: dokončená

(7)

POSLEDNÝ SEMESTER
stav: dokončená
(8)

* poviedka je jeden celok, ale skladá sa aj z menších jednorázoviek, no nedá sa od seba oddeliť, pretože by vznikol chaos, preto som ju zadelila celú medzi kapitolovky. Čísla v zátvorkách vyznačujú odporúčané poradie v akom by sa mala poviedka čítať, aby na seba všetko nadväzovalo.

fanfiction star trek